Aluminijumske ogradeDva tipa alu ograda:

(sva polja ograde i kapije se izradjuju postupkom zavarivanja aluminijuma u našoj radionici, plastificiraju se i tek onda se odnose na montažu)

(izrada i montaža ograda sa gotovim eloksiranim elementima)