Zavarivane ograde

Ograde izradjene postupkom zavarivanja aluminijuma.

Prednosti zavarivane ograde:
  • čvršće su
  • nema ograničenja u izboru modela 
  (sve Vaše ideje je moguće sprovesti u delo)Modeli:   (kliknite na željeni model)

      

      
Plastifikaciju vršimo u skoro svim bojama RAL karte


        
Svi spojevi ograde se zavaruju a zatim bruse i slajfuju