Drvene nadstrešnice


    Konstrukciju drvene nadstrešnice izradjujemo od rezane gradje ili od lameliranog drveta.

Lepljeno lamelirano drvo - LLD je proizvod koji je dobijen lepljenjem tehnički osušenih dasaka - lamela, pri čemu se odvajaju nedostaci koji umanjuju čvrstoću kao i optički nedostaci, kao naprimer veliki čvorovi, smolne kesice ili urasline kore drveta. Izdvajanjem nedostataka i slojevitom gradjom nastaje visoko tehnolosko lamelirano drvo.

Ono se koristi iz sledećih razloga:

-Neuporedivo je čvršće i ima bolje statičke osobine u odnosu na klasične grede

-Nema sklonosti ka uvijanju, pojava napuklina je svedena na minimum

-Visoka otpornost na potrese (zemljotrese),

-Velika požarna otpornost

-Kratko vreme gradnje

    Pokrivanje leksanom ili drugim pokrivnim materijalom.