Izrada nadstrešnica


Pre izrade dolazimo na teren i uzimamo mere.

Tip, oblik, materijal, boju..sve planiramo u dogovoru sa Vama.

Ako je moguće, nadstrešnicu izrađujemo u našoj radionici, kod vas ostaje samo montaža.

U suprotnom, ako je teren zahtevan, nastojimo da ima što manje rada na licu mesta.