Pune ploče


Lexan pune ploče su materijal za zastakljivanje na bazi                                 
polikarbonata sa postojanom površinskom obostranom
UV zaštitom, visokom otpornošću na udar, kobinovanom
sa dugotrajnom izdržljivošću.


visoka propustljivost svetlosti (providnost kao staklo)
 mala težina (duplo lakše od stakla)
• visoka otpornost na udar (250 puta veća od stakla)
• otpornost na uticaj hemikalija
• visoka protivpožarna zaštita
• mogućnost savijanja na hladno